Villkor

  1. Tjänsterna erbjuds Kunden endast elektroniskt, dvs Kunden ansvarar för att ladda ner sina köpta databaser genom att ansluta till webbsidans självbetjäningssystem.

  2. Rätten att använda köpta data tillkommer endast Kunden, som betalar för tjänsterna.

  3. Det är strängt förbjudet att sälja vidare eller tillåta åtkomst till köpta data till tredje part eller att sprida data på annat sätt.

  4. UAB "ID forty six" åtar sig att tillhandahålla uppgifterna till kunden inom 24 timmar efter att hans betalning har bokförts.

  5. En kund, som inte har mottagit sina köpta data, åtar sig att informera UAB "ID forty six" om detta problem inom 5 dagar.

  6. Kunden bär allt juridiskt ansvar för eventuella förseelser och/eller någon typ av lagöverträdelser med avseende på användningen av informationen i databasen.

  7. UAB "ID forty six" tillhandahåller data som den har hittats i offentliga internettjänster.

  8. Kunden har rätt att kräva dataspecifikation om hans köpta data innehåller mer än 10 % poster som inte överensstämmer med informationen som sprids i offentliga internetkällor.

  9. Tjänsten anses inte tillhandahållen och pengarna återbetalas endast om uppgifterna som lämnats till kunden efter hans begäran om att specificera det fortfarande inte matchar kvalitetskriterierna, som anges i artikel 8 i dessa regler.

  10. Genom att registrera sig på denna webbplats samtycker klienten till att få annonser relaterade till uppdateringar på denna webbplats och erbjudanden om åtgärder.