Vilkår og betingelser

  1. Tjenestene tilbys Kunden kun på elektronisk måte, dvs. Kunden er ansvarlig for å laste ned sine kjøpte databaser ved å koble seg til nettsidens selvbetjeningssystem.

  2. Retten til å bruke kjøpte data tilhører kun Kunden, som betaler for tjenestene.

  3. Det er strengt forbudt å videreselge eller gi tilgang til de kjøpte dataene til tredjeparter eller å spre dataene på annen måte.

  4. UAB "ID forty six" forplikter seg til å oppgi dataene til kunden innen 24 timer etter at betalingen hans er regnskapsført.

  5. En klient som ikke har mottatt sine kjøpte data, forplikter seg til å informere UAB "ID forty six" om dette problemet innen 5 dager.

  6. Klienten bærer alt juridisk ansvar for eventuelle forseelser og/eller enhver form for lovbrudd i forhold til bruken av informasjonen i databasen.

  7. UAB "ID forty six" leverer data slik de er funnet i offentlige internettjenester.

  8. Kunden har rett til å kreve dataspesifikasjon dersom hans kjøpte data inneholder mer enn 10 % poster som ikke samsvarer med informasjonen som spres i offentlige internettkilder.

  9. Tjenesten anses ikke å være levert, og pengene refunderes kun i tilfelle dataene som er gitt til klienten etter hans forespørsel om å spesifisere det, fortsatt ikke samsvarer med kvalitetskriteriene, angitt i artikkel 8 i disse reglene.

  10. Ved å registrere seg på dette nettstedet godtar klienten å motta annonser relatert til oppdateringer på denne siden og handlingstilbud.